Jak to funguje?

V první řadě si musíme vysvětlit, jak to vlastně funguje. Všichni asi víme, že k oplodnění jsou potřeba dvě pohlavní buňky, tj. ženské vajíčko a mužská spermie. Obě tyto pohlavní buňky v sobě nesou tzv. chromozomy, a právě jejich kombinace rozhoduje o pohlaví dítěte.

Jelikož žena má genotyp XX, může vajíčko nést pouze chromozom X. Naopak muž má genotyp XY a to znamená, že spermie tedy může nést buď chromozom X nebo Y. O pohlaví dítěte tudíž rozhoduje mužská pohlavní buňka, spermie, a to podle toho, jestli se do cíle dostane jako první spermie „ženská“ s chromozomem X nebo „mužská“ s chromozomem Y.

Mužská pohlavní buňka má elektrostatický náboj, podle toho, jaký chromozom zrovna nese. Chromozom Y má výsledný elektrostatický náboj kladný a chromozom X záporný. Při dalším zkoumání bylo zjištěno, že i samo vajíčko má určitý náboj, ten je však nestálý a může se měnit z kladného na záporný a naopak. Tyto pohlavní buňky tudíž na sebe působí silami a vzájemně se přitahují nebo odpuzují.

Pomocí této metody bylo zjištěno, že jsou vajíčka kladně polarizována po dobu cca 70 dní v roce (vhodné pro zplození holčičky), záporně rovněž cca 70 dní (vhodné pro zplození chlapečka). Zbylé dny jsou tzv. neutrální a není schopno určit, jaké pohlaví se narodí.

Metoda není zásahem do způsobu plození přírody, ale využitím její přirozené funkce podle přání rodičů. Tato zcela přírodní metoda je uváděna s úspěšností

Pomocí této metody dokážeme na základě individuálních informací od ženy vypočítat právě ty dny, které jsou vhodné pro zplození vysněného pohlaví.